Kultura

Kapela sv. Fabijana i Sebastijana u Slanom Potoku

Ova kapela spominje se još davne 1669. godine kao zidana građevina s tri oltara. Stradala je u potresu 1880., a obnovljana 1892. Godine 1987. napravljeno je novo krovište i toranj čiji je vrh obučen u bakar. Uvedena je struja te uređeni vanjski i unutarnji zidovi. Kapela je duga 14 a široka 6 m. Glavni vrijedni oltar baroknog stila izrađen je 1661, godine, pozlaćen je i obnovljen za vrijeme župnika Florijana Papića 1931. god. U lađi je mali oltarić sv. Jakova star oko 100 godina, veliko raspelo postavljeno 1934. na spomen 1900 godina Isusove smrti, te oltarić MB Karmelske postavljen 2007. godine. U drvenom zvoniku nalaze se tri zvona, a jedno puknuto postavljeno je u podnožje velikog raspela u kapeli. O kapeli vodi brigu zvonar Ivan Đurđević s obitelji.

Tekst i slike preuzeti sa www.zupa-svetogjurja.hr