Kultura

Kapela Sv. Mateja

Naselje Sveti Matej nalazi se rasuto po brežuljcima uz cestu Gornja Stubica - Laz. Srednjovjekovna barokizirana kapela svetog Mateja opasana je zidom, usred naselja koje se nekad zvalo Matijanec, a s kojeg se šire prekrasni vidici na zelene zagorske brežuljke. Sakralni se objekt na ovoj lokaciji prvi put spominje 1279. godine, a u kanonskoj vizitaciji iz 1622. godine napominje se da je crkvica ovdje bila veoma davno. Iza potresa 1880. godine kapelu svetog Mateja obnovio je graditelj zagrebačke katedrale Herman Böllé, a u župnom stanu čuva se originalni nacrt postojećeg velikog neogotičkog oltara potpisanog od autora Bölléa. Taj je nacrt bio izložen na izložbi "Historicizam u Hrvatskoj" u Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu.