Kultura

Kapela sv. Stjepana u Humu Stubičkom

Kapela je sagrađena inicijativom vjernika kod Gornjih Leškovića 2005. godine na mjestu staroga križa „krajputaša“. Ima klasični oblik veličine 2,80 x 4,30 m, visine tornja oko 6 m.

Tekst i slike preuzeti sa www.zupa-svetogjurja.hr