Kultura

Kapela sv. Vinka, đakona i mučenika u Modrovcu

Na prelijepom brežuljku iznad sela među vinogradima sagrađena je kapela sv. Vinka u klasičnom baroknom stilu, darovima Modrovčana i potporom župljana i župnog centra. Veličina kapele je 7 x 5 m, visine tornja oko 9 m u kojem se nalazi zvono.

Tekst i slike preuzeti sa www.zupa-svetogjurja.hr