Kultura

Župna crkva sv. Jurja

Župa sv. Jurja, Gornja Stubica, u sačuvanim dokumentima prvi se puta spominje 1334.g. dok se crkva spominje već 1209.g. te 1340.g., a najstariji opis crkve potječe iz 1622.g

Crkva je posvećena sv. Jurju mučeniku koji je jedan od najpopularnijih svetaca zaštitnika u Krapinsko-zagorskoj županiji i o kome postoje mnoge legende na osnovu kojih je u narodnom vjerovanju sv. Juraj postao zaštitnik za mnoga životna područja i u svim životnim opasnostima. Također, zaštitnik je zemlje, usjeva, zelenila, stoke pastira, ratara, križara, vojnika.

Unutrašnjost crkve opremljena je s tri barokna oltara i propovjedaonicom. Glavni oltar, posvećen sv. Jurju, postavljen je u crkvu 1740.g. i djelo je nepoznatog majstora. Barokni pobočni oltari posvećeni su sv. Florijanu i sv. Antunu Padovanskom no kasnije je posvećen Žalosnoj Mariji. Oba oltara su slične konstrukcije i nastala su sredinom 18.st.

Kroz dugu povijest crkva je više puta dograđivana i pregrađivana, a u dva je navrta oštećena u potresu. Godine 1936. – 1937. doživjela je toliku dogradnju da se može reći da je ponovno građena. Crkva je obnovljena u stilu starokršćanskih bazilika. Crkva je umjetnički oslikana po ak. slikaru, profesoru Vladi Pavleku iz Zagreba, obnovljeni su svi oltari i drveni kipovi, propovjedaonica, ormar orgulja. Nabavljene su kompjutorske orgulje, a stare iz 1806. potpuno su obnovljene i dopunjene.

Godine 2001. u Inssbrucku su nabavljena dva nova zvona, veće od 1500 kg, posvećeno je Bl. Alojziju Stepincu, a postavljeno je na uspomenu prolaska ovom župom Sv. Oca Ivana Pavla II., trećeg listopada 1998. Manje zvono teško je 270 kg, a posvećeno je Presvetom Srcu Isusovom. Crkva sada ima 5 elektrificiranih zvona, od kojih je vrijedno spomenuti staro zvono iz 1713. težine oko 900 kg.

Pored crkve sv. Jurja nalazi se Gupčeva lipa, stara više 500 godina koja je jedini živi svjedok Velike seljačke bune iz davne 1573. godine.

vlč. Nikola Jurković, upravitelj župe

Tekst i slike preuzeti sa www.zupa-svetogjurja.hr