Facebook

Kontakt

Turistička zajednica područja Donja Stubica i Gornja Stubica

Toplička 80
49240 Donja Stubica
tel. 049/288-081
www.gupcev-kraj.hr
info@gupcev-kraj.hr


Kornelia Vnučec, DIPL.OEC
DIREKTORICA
Toplička 80
49240 Donja Stubica
tel. 049/288-081
mob. 099/2707-643
www.gupcev-kraj.hr
kornelia.gupcevkraj@gmail.com

Marina Breber, STRUČ.SPEC.OEC.
STRUČNA SURADNICA
Toplička 80
49240 Donja Stubica
tel. 049/288-081
mob. 099/3707-643
www.gupcev-kraj.hr
marina.gupcevkraj@gmail.com