Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Turistička zajednica područja Donja Stubica i Gornja Stubica uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) i izmjenama (NN 85/15). Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije objavljeni su u NN 12/14, a njihov ispravak u NN 15/14. Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informacije fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici područja Donja Stubica i Gornja Stubica. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

  • poštom: na adresu: Toplička 7, 49240 Donja Stubica
  • elektroničkom poštom službeniku za informiranje: marina.gupcevkraj@gmail.com
  • predati osobno u TZP Donja Stubica i Gornja Stubica radnim danom od 08:00 – 16:00 sati

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu za obrazac.

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Službenik za informiranje

Godišnje izvješće za 2021.