Kontakt:

TURISTIČKA ZAJEDNICA PODRUČJA DONJA STUBICA I GORNJA STUBICA

Toplička 7
49240 Donja Stubica
tel. 049/288-081
www.gupcev-kraj.hr

info@gupcev-kraj.hr


DIREKTORICA
Kornelia Vnučec, dipl.oec.
kornelia.gupcevkraj@gmail.com

STRUČNA SURADNICA
Marina Breber, mag.oec.
mob. 099/3707-643
marina.gupcevkraj@gmail.com