Kultura

Kapela Kraljice mira u Dobrim Zdencima

Kapela je građena od 1943., darovima vjernika iz cijele župe. Toranj i zgrada kapele dovršeni su tek 1962., a 1987. kapela je ožbukana izvana i toranj obučen bakrom. Duga je 14 a široka 8 m. Visine je 8 m a s krovištem 13 m, dok je toranj visine 20 m. Toranj se nalazi uz bočni zid s desne strane ulaza u kapelu. Titular Kraljice Mira je logičan u vrijeme njezine gradnje – drugi svjetski rat. U novije vrijeme, zaključno sa 2012. kapela je potpuno obnovljena i uređena.

Tekst i slike preuzeti sa www.zupa-svetogjurja.hr