Kultura

Kapela sv. Antuna Padovanskog

U selu Matenci nalazi se kapela sv. Antuna Padovanskog koju kanonske vizitacije spominju 1669. g. Prvotna kapela stradala je u požaru 1869. g., no već sljedeće godine podignuta je nova koja je nakon potresa 1880. g. opet renovirana.  Jednobrodna kapela s tri traveja zaključena je poligonalnim svetištem. Arhitektura ima obilježje klasicima i historicima. U unutrašnjosti posebnu vrijednost predstavljaju dvije barokne slike na platnu. Jedna prikazuje Presveto Trojstvo, a druga sv. Augustina.