Kultura

Kapela sv. Marije u Dubovcu

Kapela se spominje 1669., kao zidana građevina (nekada je bila drvena). Prema mišljenju stručnjaka, dr. Anđele Horvat, kip BDM je iz 15. st. Kapela je stradala u potresu 1880. i popravljena za vrijeme župnika Mirka Ožegovića. Načinjena je od kamena i cigle; duga je 13,5 a široka 6 m, sa tornjem na pročelju u visini od 22 m. Počevši od 1984., kapela je u potpunosti obnovljena izvana i iznutra, dozidana poveća sakristija. Uz staru drvenu kapelsku kuću, napravljena je i nova župna kuća i to najviše zaslugom vlč. Franje Pranjića koji u ovoj kapeli tridesetak godina pastorlano djelovao.

Tekst i slike preuzeti sa www.zupa-svetogjurja.hr